GMAT onderdelen

De GMAT test is een adaptieve test. Dit betekent dat de test steeds moeilijker wordt- en vragen van hoger niveau stelt naarmate er meer goede antwoorden worden gegeven. Bij ieder juist gegeven antwoord ga je een niveau omhoog en bij ieder fout antwoord krijg je weer een iets makkelijkere vraag. Zo leert de GMAT test het niveau van de deelnemer goed kennen. Alle vragen dienen binnen de gestelde tijd beantwoord te zijn. Deze tijdsdruk wordt door veel deelnemers als lastig ervaren; een goede time management strategie is dus van groot belang.

4 GMAT onderdelen

Het GMAT examen bestaat uit 4 onderdelen: Quantitative Reasoning, Verbal Reasoning, Integrated reasoning en het Analytical Writing Assessment.

1: Quantitative reasoning

Dit onderdeel bevat 31 vragen welke in 62 minuten beantwoord dienen te worden. Er kunnen 0 tot 60 punten behaald worden en deze score telt mee voor de totaalscore. In dit onderdeel wordt getest in hoeverre belangrijke informatie herkend wordt en of deze beschikbare informatie genoeg is om een vraag te beantwoorden. De nadruk in de Quantitative reasoning sectie ligt op wiskunde.

2: Verbal reasoning

Dit onderdeel bevat 36 vragen welke tevens in 65 minuten beantwoord dienen te worden. Er kunnen 0 tot 60 punten behaald worden en ook deze score wordt meegeteld bij de totaalscore. In dit onderdeel wordt getest in hoeverre argumenten doorgrond kunnen worden of de juiste taalkundige afwegingen worden gemaakt bij het formuleren van beslissingen.

3: Integrated Reasoning

Dit onderdeel bestaat uit 12 vragen welke in 30 minuten beantwoord dienen te worden. Er kunnen 1 tot 8 punten behaald worden, maar deze score wordt niet meegeteld voor de totaalscore. In dit onderdeel worden de vaardigheden om verschillende soorten- en bronnen van informatie te koppelen, getest. Daarnaast wordt getest of men conclusies kan trekken uit de aannames die gemaakt zijn. 

4: Analytical Writing Assessment

Dit onderdeel bestaat uit 1 essay dat in 30 minuten geschreven dient te worden. Er kunnen 0 tot 6 punten behaald worden, maar deze score wordt niet meegeteld voor de totaalscore. De vaardigheden die bij dit onderdeel getest worden zijn het analyseren van argumenten, het vermogen een standpunt over een bepaald onderwerp in te nemen en het vermogen om dit standpunt duidelijk en effectief te communiceren.