GMAT scores

GMAT scores

De GMAT test bestaat uit 4 onderdelen en de GMAT score waar de meeste universiteiten naar refereren, wordt gebaseerd op een combinatie van de resultaten van de Quantitative- en Verbal secties. Voor de Analytical Writing Assessment en de Integrated Reasoning krijg je per onderdeel een aparte beoordeling. Deze laatste twee onderdelen tellen dus in veel gevallen niet mee voor je totaalscore.

De GMAT score varieert van 200 tot 800; de meeste participanten behalen een score tussen de 400 en 600. Hoe hoog je score moet zijn om toegelaten te worden tot de opleiding die jij voor ogen hebt, hangt af van de eisen die de instelling hieraan stelt. Nederlandse universiteiten vragen meestal om een totaalscore tussen de 550 en 650. Daarnaast stellen zij in de meeste gevallen geen eisen wat betreft de Analytical Writing en Integrated Reasoning. Het kan zelfs zo zijn dat je deze onderdelen niet hoeft af te leggen bij de universiteit waar je naartoe wilt. De scores zijn absoluut en kunnen daarom door de verschillende instellingen vergeleken worden.

GMAT score rapport

De onofficiële scores van de GMAT toets wordt direct na het afleggen van het examen bekend gemaakt. Na het ontvangen en bekijken van de scores, kan er gekozen worden om de scores direct naar geselecteerde opleidingen te sturen.  Het duurt zo’n 20 dagen voordat je officiële score binnen is bij de universiteit. Jij kunt het officiële rapport na 20 dagen online inzien. Naast de behaalde absolute score, is er ook een percentielscore op het rapport te zien. Deze percentielscore toont aan hoeveel procent van de mensen die het GMAT examen in de afgelopen 3 jaar aflegden, een lagere score behaalden.

Na het ontvangst van het officiële rapport is het mogelijk om een Enhanced Score Report te ontvangen. In dit rapport is een uitwerking van de behaalde scores te vinden en is er te zien hoe er op de verschillende onderdelen is gescoord. Bovendien kan er worden gezien hoeveel tijd er nodig was voor het beantwoorden van bepaalde vragen. Al deze informatie biedt steun bij het voorbereiden van een eventuele GMAT herkansing.

Herkansing

Wanneer de behaalde score niet voldoet aan de eisen van de Universiteit, kan er worden gekozen om het GMAT examen te herkansen. Vanaf 16 dagen na de laatste afgenomen test kan er een herkansing gemaakt worden en per kalenderjaar kan men 5 keer een GMAT examen doen. Aan de hand van het Enhanced Score Report kunnen duidelijke doelen gesteld worden wanneer het examen nog een keer gemaakt zal moeten worden. Tijdens een GMAT cursus kan hier samen met een van de docenten naar gekeken worden zodat er gericht voorbereid kan worden voor een herkansing.