Universiteiten

Veel studenten kiezen er tegenwoordig voor om na het afronden van hun HBO- of universitaire bachelor, een bedrijfskundige master te gaan volgen.Vaak willen deze studenten meer verdieping krijgen in een bepaalde tak binnen deze richting. Om verschillende bedrijfsvraagstukken op te lossen is er kennis nodig van verschillende vakgebieden; daarom is bedrijfskunde ook erg breed. Studenten met verschillende achtergronden kunnen een keuze maken tussen verschillende richtingen binnen bedrijfskunde. Zo kiezen communicatiestudenten vaak voor een master in marketing en willen psychologie studenten vaak meer leren over Human Resource Management.

(Pre-) master na universitaire bachelor

Na het afronden van een universitaire bachelor in bedrijfskunde, kiezen sommige studenten ervoor om een master te volgen. Dit doen zij om zich te specialiseren en meer verdieping te krijgen in een bepaald vakgebied binnen de business studies. Een aantal voorbeelden van deze specialisaties zijn: marketing- financieel- of communicatie management, accounting, personeelsbeleid of bedrijfseconomie. Studenten die reeds een universitaire bedrijfskundige bachelor hebben afgerond kunnen vaak direct doorstromen naar een Master in eenzelfde richting.  Echter, wanneer de universitaire bachelor door een student aan een andere universiteit is afgerond, bestaat er de kans dat een universiteit de student vraagt om aan te tonen dat tijdens de bachelor de benodigde vakken zijn afgerond. Tevens wordt er bij toelating van de meeste masters binnen de business studies, een vereiste om een GPA (grade point average) van 7 of een GMAT score van 600 te hebben behaald. Op deze manier weet de Universiteit of de student de benodigde kennis beheerst en of het niveau van de student voldoende is om de Master te volgen.

Premaster na een HBO studie

Veel HBO studenten kiezen tegenwoordig voor een bedrijfskundige master. Deze studenten willen na het afronden van een HBO bachelor vaak meer verdieping en een hoger niveau onderwijs volgen om zich beter te kunnen positioneren op de arbeidsmarkt. Om er zeker van te zijn dat deze studenten de basiskennis beheersen die nodig is voor het volgen van een business master, is een premaster vaak een vereiste. Tijdens dit schakelprogramma worden vaak vakken gegeven die te maken hebben met onderzoekstechnieken en statistiek. Daarnaast wordt er door de studenten veel inhoudelijke kennis opgedaan. Sommige universiteiten vragen studenten die een bedrijfskundige premaster willen volgen, om de GMAT test af te leggen. Op deze manier verkrijgt de universiteit informatie over het denkniveau van deze studenten en kan zij beslissen of dit niveau hoog genoeg is voor het volgen van de premaster.