GMAT vragen

GMAT vragen

De GMAT bestaat uit 4 onderdelen, namelijk de Quantitative en Verbal secties, de Integrated Reasoning (IR) sectie en het Analytical Writing Assessment (AWA). Het Quantitative onderdeel bestaat uit 31 redeneervragen die in 62 minuten beantwoord dienen te worden. Voor de Verbal sectie moet in 65 minuten, 36 vragen beantwoord worden. Het Integrated Reasoning onderdeel bestaat uit 12 redeneervragen waar 30 minuten voor gegeven worden en het Analytical Writing Assessment is een essay dat geschreven dient te worden. De GMAT score waar de meeste universiteiten naar refereren, wordt gebaseerd op een combinatie van Quantitative en Verbal scores.

GMAT vragen zijn ‘neutrale’ vragen en een bepaalde vooropleiding zou in theorie geen groot effect mogen hebben op de kans om een succesvol resultaat neer te zetten. Tevens is het door de neutraliteit van de vragen voor iedereen belangrijk om serieus  te studeren voor de GMAT. Zonder een gedegen voorbereiding is de kans klein dat er een goed resultaat behaald wordt

Voorbereidingstijd

Voor een goede voorbereiding op de GMAT is het van belang om voldoende tijd uit te trekken. De meeste mensen zullen enkele maanden tussen de 8 en 16 uur per week moeten studeren. Ook is het belangrijk om je voorbereidingstijd voor alle onderdelen in te zetten, en niet alleen voor het onderdeel waar je moeite mee hebt. Als je dit niet, doet loop je het risico dat er waardevolle punten verloren gaan.

Quantitative vragen

De quantitative en verbal secties hebben verschillende formats met vragen. Er is echter wel een overeenkomst tussen de twee onderdelen: beide formats zijn multiple choice met 5 mogelijke antwoordopties. De quantitative sectie bevat twee verschillende onderdelen met vragen, te weten Problem Solving en Data Sufficiency. Het onderdeel Problem Solving bevat vraagstellingen met 5 antwoordmogelijkheden.

Data Sufficiency vragen

Data sufficiency vragen vallen ook onder het quantitative onderdeel, het format met vragen voor deze sectie is iets complexer. De data sufficiency vragen zijn allemaal vraagstellingen met twee statements. De 5 antwoordmogelijkheden zijn voor iedere vraag van dit onderdeel hetzelfde. Het doel van dit format is te achterhalen of de statements voldoende informatie verschaffen om de vraag te kunnen beantwoorden. Zie hieronder de 5 antwoordmogelijkheden:

 • Statement (1) ALONE is sufficient, but statement (2) alone is not sufficient to answer the question asked.
 • Statement (2) ALONE is sufficient, but statement (1) alone is not sufficient to answer the question asked.
 • BOTH statements (1) and (2) TOGETHER are sufficient to answer the question asked, but NEITHER statement ALONE is sufficient to answer the question asked.
 • EACH statement ALONE is sufficient to answer the question asked.
 • Statements (1) and (2) TOGETHER are NOT sufficient to answer the question asked, and additional data specific to the problem are needed.

Verbal vragen

Het verbal onderdeel bevat drie verschillende formats: Sentence Correction, Critical Reasoning en Reading Comprehension. Ook bij de verbal sectie zijn er voor elke vraag 5 antwoordmogelijkheden.

Sentence Correction

Bij het onderdeel sentence correction worden er lange zinnen getoond waarvan bepaalde delen zijn gemarkeerd. Er wordt van de test deelnemer gevraagd om een alternatief zinsdeel te kiezen die op de plek van het gemarkeerde onderdeel kan komen te staan. Antwoord A is altijd hetzelfde zinsdeel als het gemarkeerde deel. De antwoordopties B t/m E geven allen alternatieve mogelijkheden van het onderstreepte deel. De gemarkeerde delen van de zinnen bevatten fouten als:

 • Verb tenses
 • Subject – verb
 • Pronouns
 • Parallel
 • Comparisons
 • Modifiers

Critical Reasoning

Bij het critical reasoning onderdeel wordt er een kort argument bestaande uit enkele zinnen getoond en vervolgens een vraag betreffende het argument. Een argument bestaat bijna altijd uit één of meerdere premissen en een conclusie. De vraag die over het argument gesteld wordt, is altijd een vraag uit één van de volgende categorieën:

 • Weaken
 • Strengthen
 • Assumption
 • Paradox
 • Evaluate the argument
 • Complete the argument
 • Boldface

Er is een aparte strategie voor iedere vraagtype; het is aan de test deelnemer de taak om te onderzoeken om welk vraagtype het gaat en vervolgens de juiste strategie te kiezen.

Reading Comprehension

Het reading comprehension onderdeel toont een tekst bestaande uit 300 à 500 woorden met daarbij 3 tot 5 vragen die over de gegeven tekst gaan. De tekst blijft voor iedere vraag in beeld en de vraag over de tekst is altijd een vraag uit een van de volgende categorieën:

 • Main idea
 • Supporting ideas
 • Inferences
 • Logical structure
 • Style and Tone

Time management

Om een score te optimaliseren, is er een strategie voor time management nodig. Door de adaptieve aard van de GMAT, is er een hoge tijdsdruk en is er niet genoeg tijd om alle moeilijke vragen in de gegeven tijd op te lossen. Om deze reden is het soms beter een moeilijke vraag te gokken in plaats van veel tijd te besteden aan het oplossen van de vraag.

Hulp bij voorbereiding

Om een optimaal resultaat voor de GMAT te behalen, wordt het aangeraden om een workshop of cursus te volgen. Zo is het voor velen fijn om 1 op 1 begeleiding te nemen, zodat er voor elk onderdeel specifiek gekeken kan worden waar nog winst te behalen valt. In Nederland biedt GMAT Amsterdam (www.gmatamsterdam.com) veel verschillende cursus mogelijkheden. Het is mogelijk om de organisatie te bellen voor een gratis adviesgesprek.