GMAT Score

De opleiding waar jij naartoe wil bepaalt aan wat voor toelatingseisen je moet voldoen. Zorg dat je dus goed uitzoekt of de GMAT een eis is. Als de GMAT gevraagd wordt, zorg dan dat je geïnformeerd bent over de benodigde score, en of er ook naar AWA of IR gekeken wordt. GMAT Scores van 500, 550, of 600 zijn in Nederland vrij gebruikelijk. In sommige gevallen zal je zelfs een score van 630 of 650 nodig hebben. Voor universiteiten buiten Nederland is de benodigde score vaak zelfs hoger, en kan deze oplopen tot wel 700. Bij deze scores wordt gelukkig wel ook vaak naar andere dingen gekeken. Het is dus geen harde eis, maar meer een indicatie.

GMAT Deadline

De deadline voor het aanleveren van jouw GMAT score wordt door jouw opleiding bepaald. De timing van jouw GMAT voorbereiding moet dus anders zijn. Hou er daarnaast rekening dat sommige deadlines strikter zijn dan andere deadlines.  Je kan je soms al aanmelden, en dan heb je de mogelijkheid om jouw GMAT score later nog aan te leveren. Of de mensen uit de toelatingscommissie geven je een uitstel op het opsturen van je score.

GMAT Herkansen

Wanneer je de GMAT maakt krijg je altijd een score. Of je je test gehaald hebt, is eigenlijk afhankelijk van de universiteit waar je naartoe wil. Zij bepalen wat de minimaal benodigde score is die je moet halen. Als de score die je gehaald hebt niet hoog genoeg is, moet je een herkansing overwegen. Je kan deze herkansing tenminste 16 dagen later pas maken. Let dus goed op dat je rekening houdt met de deadline. Daarnaast mag je er per kalenderjaar maar 5 maken. Wees dus zuinig op je herkansing.

Bij een herkansing is het verder van belang dat je je voorbereiding wel beter aanpakt. De test is duur, en de herkansing dus ook. Je kan vaak beter investeren in een goede voorbereiding dan het erop aan laten komen bij je test. Hiervoor moet je goed weten wat je de eerste keer verkeerd hebt gedaan. Hiervoor kan je goed het “enhanced score report” van de GMAT gebruiken.

Enhanced Score Report

In je Enhanced Score Report vind je een zeer specifieke uitwerking van jouw score, en hoe deze tot stand is gekomen. Op basis van deze score kan je zien op welke onderdelen je goed scoort en minder scoort. Bovendien geeft het inzage in de kwaliteit van jouw antwoorden tijdens de test. Je kan ook zien of je in de laatste minuten van een bepaald onderdeel een beter resultaat haalt dan in de eerste minuten. Dit biedt enorme steun tijdens het oefenen voor een herkansing.

Score annuleren

Je kan je score ook annuleren. Dat kan je bijvoorbeeld doen als je score erg laag is, en je niet wil dat de scholen waar je naartoe wil die zien. Voor Nederlandse universiteiten geldt vaak dat ze gewoon naar de hoogste score kijken, en het dus niet uitmaakt of je er meer dan 1 hebt gedaan, en wat de resultaten van die tests waren.

GMAT Score per opleiding

Populaire opleidingen zijn de Rotterdam School of Management (RSM, de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor hun Master en Premasteropleidingen. Ook zijn de Amsterdam Business School of Rotterdam School of Management, Tias Nimbas, en vele andere instellingen populair voor een MBA.

Studiebeurs op basis van je GMAT score

Op basis van je GMAT score kan je ook een beurs krijgen. Bij MBA’s waarderen ze dat deelnemers ene hoge score halen, omdat hun programma dan meer aanzien heeft. Ze maken het aanmelden voor mensen met een hoge score daarom aantrekkelijker voor mensen met een korting. Dit geldt vooral bij (dure) MBA opleidingen, omdat er dan ook meer marge is om korting te geven. Echt goedkoop zal het waarschijnlijk dus niet worden.