Het belang van het AWA en IR deel van de GMAT

Voorbereiding GMAT
GMAT voorbereiding: wanneer begin ik?
2 augustus 2017
GMAT feiten
Vijf feiten over de GMAT
16 augustus 2017

Het belang van het AWA en IR deel van de GMAT

AWA en IR

Zoals je misschien al ergens hebt gelezen, bestaat het GMAT examen uit vier verschillende onderdelen: het Analytical Writing Assessment (AWA)Integrated Reasoning (IR)Quantitative en Verbal gedeelte. De GMAT score (die varieert tussen 200 en 800) is enkel gebaseerd op het Quantitative en Verbal gedeelte van het GMAT examen. Maar nu je dit weet, wil je waarschijnlijk ook wel het belang van het AWA en IR deel weten. Hier zal dit blog op toespitsen.

Wat is het Analytical Writing

Assessment (AWA)?

Om te beginnen is dit het eerste deel van het GMAT examen. Bij dit deel wordt gevraagd om een essay te schrijven binnen 30 minuten. In dit essay zal je een gegeven argument moeten analyseren en een kritische reactie schrijven over de redenatie achter dit argument. Je begint met een korte introductie, gevolgd door jouw kritiek op het gegeven argument en ten slotte schrijf je een conclusie. Dus, om de vraag: “Wat is het Analytical Writing Assessment?” te beantwoorden, dit is een essay dat jouw vermogen tot kritisch denken- en het communiceren hiervan toetst. Voor dit onderdeel ontvang je tussen de nul en zes punten.

Wat is het Integrated

Reasoning (IR) deel?

Het Integrated Reasoning deel van het GMAT examen bestaat uit vier verschillende vraagtypen. Hier wordt gevraagd om het interpreteren van informatie uit verschillende bronnen, in verschillende formats. Dus, wat is het Integrated Reasoning deel? Het is het gedeelde van de GMAT die meet in hoeverre jij de informatie, zoals hierboven benoemd is, kan evalueren. Dit deel bestaat uit twaalf vragen waar je 30 minuten de tijd voor krijgt. Uiteindelijk ontvang je hiervoor tussen de één en acht punten.

Het belang van het AWA en IR deel

Er zijn bepaalde instituten die enkel naar een GMAT score vragen bij de aanmelding. Kortgezegd, kijken zij dus enkel naar de Quantitative- en Verbal gedeelten van het GMAT examen. Maar let op, er zijn zeker uitzonderingen. In Nederland hanteert Maastricht Univeristy bijvoorbeeld een minimum GMAT score van 550, maar gecombineerd met een minimale score van 4.0 voor het AWA. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij je aan een zeer prestigieus master- of MBA-programma wilt deelnemen. In deze situaties zal je jezelf moeten onderscheiden van de overige kandidaten. Een manier om dit te doen is door niet alleen op het Quant en Verbal deel te presteren, maar ook op het AWA en IR deel, wat leidt tot een goed gebalanceerde GMAT score.