Hoeveel tijd ben ik kwijt aan mijn GMAT voorbereidingen?

De GMAT test – Voorbereiden voor de Verbal sectie
26 oktober 2017
4 tips voor het omgaan met GMAT stress
8 november 2017

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan mijn GMAT voorbereidingen?

De GMAT staat erom bekend dat het één van de moeilijkste toelatingstoetsen is. Zonder een goede voorbereiding is het bijna onmogelijk om een goede score op het examen te halen. Om deze reden wordt het aangeraden om ruim van te voren te beginnen met voorbereidingen en veel tijd vrij te maken om te oefenen voor het examen. Maar hoeveel tijd is er eigenlijk nodig voor een goede voorbereiding op de GMAT? En hoe kan je jouw voorbereidingstijd het beste indelen?

Op tijd beginnen

Over het algemeen neemt de voorbereiding op de GMAT zo’n 4 tot 10 weken in beslag, met een studielast van ongeveer 16 uur per week. Hoeveel tijd je precies aan je voorbereiding moet besteden hangt af wat je startniveau is. Om een goede inschatting hiervan te kunnen maken, kun je een oefentest maken. Ook kunnen wij jou van een gratis advies voorzien.

Cursus

Om de voorbereidingstijd optimaal te benutten kiezen veel GMAT deelnemers ervoor om een GMAT cursus te volgen. Door een cursus te volgen, zitten de deelnemers vaak meteen op het juiste pad en merken zij snel aan welke GMAT onderdelen zij meer aandacht moeten schenken. Ook is er tijdens een cursus altijd ruimte voor vragen. Bij GMAT Amsterdam wordt er naast de theorie ook aandacht besteed aan timemanagement, strategie en zelfstudie. Op die manier kun je thuis op een efficiënte manier verder gaan met je voorbereiding.

Voorbereidingstijd per onderdeel

De voorbereiding voor het Quantitative onderdeel kost vaak meer tijd dan voor het Verbal gedeelte van de GMAT test. De oorzaak hiervan is dat studenten vaak meer tijd nodig hebben om de theorie van de wiskundige opgaven in het Quantitative onderdeel te begrijpen. GMAT Amsterdam biedt verschillende cursussen voor deze onderdelen. De cursus voor het Verbal gedeelte bestaat uit 4 weken waarin er 4 keer 2 uur les wordt gevolgd. De cursus voor het Quantitative onderdeel bestaat uit 5 weken waarin er 5 keer 4 uur lessen wordt gevolgd. Na de vijf weken die aan de cursussen worden besteed, is het belangrijk om, afhankelijk van hoeveel tijd je eraan kunt besteden, nog 2 à 3 weken zelf te studeren en te oefenen met de onderdelen waar je de meeste moeite mee hebt.