Het belang van Integrated Reasoning (IR) vaardigheden

Waarom een MBA of master in het buitenland?
3 december 2018
Je GMAT score verbeteren na de eerste poging?
31 december 2018

Het belang van Integrated Reasoning (IR) vaardigheden

integrated reasoning

Business schools zien de vaardigheden, die in het Integrated Reasoning (IR) gedeelte van de GMAT getoetst worden, als voorspellers van jouw succes tijdens het studieprogramma. Toch is het voor lang niet alle studieprogramma’s een vereiste om het IR-gedeelte te maken, om toegelaten te worden. In de blog van deze week vertellen we wat je kunt verwachten in het IR-gedeelte en leggen we uit waarom de kennis die je nodig hebt om deze vragen op te lossen waardevol is.

Hoe ziet het Integrated Reasoning gedeelte eruit?

De vragen in het IR-gedeelte kunnen in vier categorieën onderverdeeld worden: Multi-Source Reasoning, Table Analysis, Graphic Intrepretation en Two-Part Analysis. In totaal moet je 12 vragen beantwoorden, waarvoor je 30 minuten de tijd hebt. Voor elke juist beantwoorde vraag krijg je een punt toebedeeld. Net zoals bij Verbal en Quantitative zijn het multiple choice vragen en is er slechts één correct antwoord. Je krijgt alleen een punt wanneer je het volledig correcte antwoord hebt gegeven.  De IR-vragen testen jouw vermogen om gegevens uit meerdere bronnen te ordenen, deze te interpreteren en hier vervolgens beslissingen uit op kunt maken.

Waarom zijn IR-vaardigheden belangrijk?

Uit onderzoek van de Graduate Management Admission Council (GMAC) blijkt dat recruiters op zoek zijn naar personen die vier vaardigheden die getest worden in het IR-gedeelte beheersen. Dit betekent dat persoenen die hoog scoren op het IR-gedeelte interessant zijn voor recruiters en toekomstig werkgevers. Het gaat om de onderstaande vaardigheden. De verschillen tussen de vaardigheden zijn subtieler in het Engels uit te drukken, vandaar dat de vaardigheden in het Engels weergeven zijn, maar is de Nederlandse definitie gegeven.

  • Evaluate: Het vermogen om informatie uit verschillende bronnen te evalueren.
  • Organize: Het vermogen om informatie te ordenen, verbanden te zien en verschillende, niet direct aan elkaar gerelateerde, problemen op te lossen.
  • Combine: Het vermogen om informatie uit verschillende bronnen te combineren en te bewerken zodat complexe problemen opgelost kunnen worden.
  • Synthezise: Het vermogen om informatie gepresenteerd in grafieken, tekst en nummer samen te voegen en in verband met elkaar te brengen.

Welke universiteiten hechten waarde aan een IR-score?

Over het algemeen hechten enkel de meer prestigieuze universiteiten en MBA-programma’s waarde aan de IR-score die je behaalt. Wil je zeker weten of dit voor het programma waar jij je wilt inschrijven het geval is? Lees in dit geval de aanmeldingspagina nauwkeurig door.