De Manhattan Bookset voor de GMAT

Is het nodig om Verbal te oefenen wanneer Engels je moedertaal is?
18 juni 2018
Official Guide 2019
Wat is er nieuw in de Official Guide 2019?
16 juli 2018

De Manhattan Bookset voor de GMAT

Manhattan Bookset

Wanneer je je gaat voorbereiden op de GMAT is het verstandig om de eerste periode zelf te studeren. Dit kan je doen door online te oefenen, maar het is aan te raden om ook boeken te raadplegen. Omdat er zoveel boeken beschikbaar zijn, willen we wat orde in de chaos scheppen. In de blog van deze week leggen we uit waarom je de Manhattan Bookset zou kunnen gebruiken tijdens je voorbereiding.

Wat is de Manhattan Bookset?

De Manhattan Bookset is ontwikkeld door Manhattan Prep. Dit is een bedrijf dat boeken ontwikkelt voor verschillende toelatingstoetsen. Naast boeken ter voorbereiding op de GMAT maken ze bijvoorbeeld ook boeken voor de voorbereiding op de TOEFL toets. In de Manhattan Booksets voor de GMAT wordt de essentiële theorie (en niets meer) uitgebreid behandeld. Wanneer je dit doorneemt weet je precies welke onderwerpen je moet beheersen om een goede score te behalen op het GMAT examen. De content in de boeken is geschreven door GMAT-docenten die precies weten wat jij nodig hebt tijdens je voorbereiding. De oefenvragen die je in het boek vindt, zijn geen echte GMAT-vragen. Hierdoor zijn de vragen een degelijke- maar geen perfecte representatie van de vragen die je op het daadwerkelijke examen kunt verwachten.

Het is mogelijk om voor ieder onderdeel van de GMAT een los voorbereidingsboek te kopen. Maar, Manhattan biedt ook twee boekensets aan. De boekensets zijn ieder gericht op een onderdeel die (in de meeste gevallen) jouw score op de GMAT zal bepalen. Hieronder volgt een korte uitleg per boekenset.

Quant Strategy Guide Set

Waar eerdere versies van deze set bestond uit vijf boeken, bestaat de nieuwste versie uit zes boeken. In deze zes boeken komen alle onderdelen van het Quantitative gedeelte aan bod. Het gaat om de onderdelen ‘Fractions’, ‘Decimals’ & ‘Percent’s’, ‘Algebra’, ‘Word Problems, ‘Geometry’ en ‘Number Properties’. In het zesde boek wordt de basis van wiskunde zoals deze op de GMAT voorkomt uitgelegd.

Verbal Strategy Guide Set

Omdat het Verbal gedeelte minder theoretische uitleg behoeft dan het Quantitative gedeelte, bestaat deze boekenset uit vier boeken. In deze vier boeken worden alle Verbal onderwerpen besproken. Dit zijn zijn de onderwerpen ‘Critical Reasoning’, ‘Reading Comprehension’ en ‘Sentence Correction’. Daarnaast is het boek ‘Foundations of GMAT Verbal’ opgenomen in de boekenset.

Overige boeken

Naast de boeken voor het Verbal en het Quantitative gedeelte zijn er nog twee boeken van Manhattan Prep beschikbaar. Het gaat om de ‘GMAT Roadmap’ en ‘Integrated Reasoning & Essay’. Het eerste boek schetst een leerroute voor de GMAT. Het tweede boek helpt je voorbereiden op de twee onderdelen die (meestal) niet meetellen voor jouw score.

Waarom de Manhattan Bookset?

De Manhattan Booksets zijn de aangewezen boeken wanneer je aan het begin staat van je voorbereiding op de GMAT en behoefte hebt aan meer theoretische uitleg. Wanneer je één van de twee sets aanschaft krijg je ook toegang tot de online leeromgeving. Hier staan zes oefenexamens in, waarvan een van de examens een ‘Computer Adaptive’ is. Ook krijg je de beschikking over 875 oefenvragen, die door Manhattan Prep zijn ontwikkeld.