Welke GMAT-score is nodig voor (pre)masters en MBA’s.

mba
Redenen om een MBA te volgen
22 februari 2018
mba-programma
De meeste prestigieuze MBA-programma’s
15 maart 2018

Welke GMAT-score is nodig voor (pre)masters en MBA’s.

GMAT-score

Het is een vraag die veel gesteld wordt:” Wanneer heb ik de GMAT gehaald?” Het is alleen onmogelijk om een antwoord te geven op deze vraag. Dit komt omdat dit per universiteit en zelf per studie verschilt. Daarom geven we in de blog van deze week een overzicht van de GMAT-score die je moet halen om toegelaten te worden tot premasters, masters en MBA’s in Nederland. Gebruik dit overzicht alleen als referentiekader. Het is belangrijk dat je de actuele toelatingseiden opzoekt van de universiteit waar jij wil gaan studeren.

Hoe wordt de GMAT-score bepaald?

Hoewel de GMAT uit vier onderdelen bestaat, namelijk Quantitative, Verbal, Analytical Writing Assessment en Integrated reasoning, wordt jouw  GMAT score alleen door de eerste twee secties bepaald. Een score op het GMAT-examen valt altijd tussen 200 en 800. Hoe hoog jouw score zal zijn, hangt af van je percentielscore. De percentielscore geeft aan hoeveel mensen in de afgelopen drie jaar de GMAT slechter hebben gemaakt dan jij.  Om het iets duidelijker te maken geven we een voorbeeld. Als jouw percentielscore 71% is, dan zal jouw score 630 bedragen. Ter vergelijking, de gemiddelde score bedraagt 547.

Vrije Universiteit Amsterdam

Wanneer een afgestudeerde hbo-er een premaster wil volgen aan de VU op de School of Business and Economics, moet een minimale score van 550 op de GMAT gehaald worden. Daarnaast biedt de VU verschillende masterprogramma’s aan. In de meeste gevallen is het mogelijk om op twee manieren toegelaten te worden tot deze programma’s. De eerste manier is wanneer een gewogen gemiddelde (GPA) van een 7 behaald is voor een universitaire bachelor. De tweede mogelijkheid is het behalen van een 600 score op de GMAT. De VU biedt geen MBA-programma aan.

Universiteit van Amsterdam

Er zijn twee manieren om als afgestudeerde hbo-er toegelaten te worden tot de premasterprogramma’s van de UvA. De eerste manier is wanneer een GPA van 7,5 is behaald in de hoofdfase van een gerelateerde hbo-bachelor. De tweede manier is een 600 score behalen voor de GMAT. Voor toelating tot de masterprogramma’s op de UvA moet een 600 score voor de GMAT zijn behaald. Belangrijk is dat de score op de Integrated Reasoning en Analytical Writing Assessment ook meetellen. Voor een MBA op de UvA is een minimale score nodig van 630 op de GMAT. Daarnaast is onder andere minimaal drie jaar werkervaring een vereiste.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Wanneer je een premaster aan de Erasmus Universiteit op de Rotterdam School of Management wil volgen moet je GPA van je hbo-bachelor 7 zijn. Daarnaast moet je een 600 score op de GMAT halen. Om toegelaten te worden tot een master aan de Erasmus Universiteit gelden dezelfde regels als voor hbo-ers die een premaster doen. Alleen moet een GPA van 7 behaald zijn voor een wetenschappelijke stude. Er is echter een aantal uitzonderingen. Voor sommige masters moet namelijk een 650 score behaald worden. Voor deelname aan de verschillende MBA-programma’s moeten studenten een score van 640 op de GMAT halen. Net zoals op de UvA, is drie jaar werkervaring een vereiste.

Radboud Universiteit Nijmegen

Afgestudeerde hbo-ers met een GPA van 7 en een GMAT-score hoger dan 600 worden toegelaten tot de premaster van de Radboud Universiteit aan Nijmegen School of Management. Wanneer studenten een master willen doen aan de Radboud Universiteit wordt niet gekeken naar het GPA, maar moet wel een GMAT-score hoger dan 600 gehaald worden. Op de Radboud Universiteit wordt geen MBA-programma aangeboden.

Om het overzichtelijker voor je te maken zijn de toelatingseisen op een rijtje gezet. Het kan zijn dat universiteiten aanvullende eisen hebben. Zo moet je voor bepaalde (MBA) programma’s ook een aantal essays- of een motivatiebrief schrijven. Raadpleeg daarom altijd de website van de universiteit.

VU UvA Erasmus Radboud
Premaster 550 GMAT GPA hbo-bachelor 7,5 of 600 GMAT GPA hbo-bachelor 7 en GMAT 600 GPA hbo-bachelor 7 en GMAT 600
Master GPA wo-bachelor 7 of 600 GMAT 600 GMAT + IR en AWA GPA wo-bachelor 7 en GMAT 600 600 GMAT
MBA X 630 GMAT en 3 jaar werkervaring GMAT 640 en 3 jaar werkervaring X